ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ส่วนราชการต่างๆ และ ครัวเรือน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   
เครื่องสำรวจ มาตรฐาน "สำนักงบประมาณ"
     
   
         
     
   
   
         
     
      
   
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม
แบบพับ ขนาด 3 เมตร
แบบพับ ขนาด 4 เมตร
แบบพับ ขนาด 5 เมตร
    ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม
แบบชัก ขนาด 3 เมตร
แบบชัก ขนาด 4 เมตร
แบบชัก ขนาด 5 เมตร
     
   
       
รุ่น GPSMAP 76S (มีแผนที่ประเทศไทย + เข็มทิศ + วัดความสูง)
 
รุ่น GPSMAP 76 (มีแผนที่ประเทศไทย)  
รุ่น eTrex Vista (มีแผนที่ประเทศไทย + เข็มทิศ + วัดความสูง)  
รุ่น eTrex Legand (มีแผนที่ประเทศไทย)  
รุ่น eTrex Summit (มีเข็มทิศ + วัดความสูง)  
รุ่น GPS76 (แสดงข้อมูลอย่างเดียว)  
รุ่น GPS72 (แสดงข้อมูลอย่างเดียว)  
   
อุปกรณ์มาตรฐาน สายส่งข้อมูล ซอฟแวร์ Mapsource Worldmap
   
หน้าก่อนหน้า << 1   2    3   4    >>หน้าถัดไป
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
© CR House Ware 2004