ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ส่วนราชการต่างๆ และ ครัวเรือน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model : 1697, 1698   
ขนาด : 1697 : 21" x 21"
ขนาด : 1697 : 20.5" x 30 "
Rack Dolly

Model : ADC6, DC950   
Tray & Diskcart
       
 
 

ขนาด : 800 x 600 x 900 mm
Stainless steel trolley
Model : D-01   
ขนาด : 1100 x 600 x1850
Bird - cage Style Luggae Carrer
  Model : D-05  
ขนาด : 1100 x 60 x1780
Titanium - Gold Plated
         
 
   
Model : D-04  
Stainless Steel - Luggage Carrier
Model : D-10  
Stainless Steel - Luggage Carrier
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
หน้าก่อนหน้า<<          1        2         3          >>หน้าถัดไป
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
© CR House Ware 2004