ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ส่วนราชการต่างๆ และ ครัวเรือน
 
 
 
 
 
ขอบข่ายงานที่รับทำ
 
  • ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานสำนักงาน งานอาคารที่พักอาศัย ตลาดชุมชน เมรุเผาศพ
  • คำนวณโครงสร้าง รับรองแบบทางวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก
  • สำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำเสีย น้ำทิ้ง ระบบบ่อขยะ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CR House Ware 2004