ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ส่วนราชการต่างๆ และ ครัวเรือน
 
 
 
 
 
   
  วิศวกรผู้รับผิดชอบ
   
 

นายพัลลภ ภูริวรางคกูล

ที่อยู่ 240/1-3 ถ. เชียงราย-แม่จัน บ้านห้วยเคียน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-787300      แฟกซ์ : 053-660281

มือถือ : 081-882-6468

   
  ประวัติการศึกษา
   
 
ปี พ.ศ. 2539 : จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคโยธา
 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  ประวัติการทำงาน
   
  ปี พ.ศ. 2545
 
  1. คำนวณโครงสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคารหอพัก 4 ชั้น 50 ห้อง มูลค่างานก่อสร้าง 6,500,000 บาท
  2. คำนวณโครงสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคารหอพักพานิชย์ 4 ชั้น มูลค่างานก่อสร้าง 7,500,000 บาท
  ปี พ.ศ. 2546
 
  1. ควบคุมการก่อสร้างและแปลภาษาจีน ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลค่างานก่อสร้าง 55,500,000 บาท
  2. คำนวนโครงสร้างและรับรองแบบ อาคารสำนักงารนเทศบาลแม่สรวย มูลค่างานก่อสร้าง 3,200,000 บาท
  ปี พ.ศ. 2547
 
  • คำนวณโครงสร้าง และรับรองแบบ อาคารตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง มูลค่างานก่อสร้าง 1,655,500 บาท
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CR House Ware 2004