ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ส่วนราชการต่างๆ และ ครัวเรือน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาชนะบรรจุอาหารเมลามีนสี ครีมขาว - ฟ้า
ถ้วยแบ่ง 3.5"
ถ้วย 5"
จานตื้น 7"
จานตื้น 8 "
จานตื้น 9 "
จานลึก 8 "
จานลึก 9 "
ชาม 7"
ชาม 8 "
 
ภาชนะบรรจุอาหาร STONEWARE สีขาว
  ถ้วยแบ่ง 3.5"
ถ้วย 5"
จานตื้น 7"
ชุดกาแฟ
จานตื้น 8 "
จานตื้น 9 "
จานลึก 8 "
จานลึก 9 "
ชาม 7"
ชาม 8 "
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
หน้าก่อนหน้า<<
              1        2         3         4         5        6         7           8         9        10      11       12
>>หน้าถัดไป
            13     14       15       16       17      18     19         20       21        22     23        24