Home

   
วิธีการชำระเงิน
   

อุปกรณ์ในห้องพักโรงแรม (ไม้แขวนเสื้อ,พรมในห้องน้ำ)

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ สีเข้ม

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม Normal HOOK

Normal Hook - ธรรมดา,ไม้แขวนเสื้อโรงแรมสีเข้ม

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม Normal Hook

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม -ธรรมดา มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-NH66A-DB

(สีโอ๊ค) (ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อรูปสีโอ๊ค)

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-NH66A-N

ทีขอบไม้แขวนเสื้อโรงแรม มียางกันลื่นที่ตัวไม้แขวนเสื้อ

ขนาดความยาว ของไหลไม้แขวนเสื้อโรงแรม 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อโรงแรม Normal Hook อันละ 43 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม Normal HOOK - สีอ่อน

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-NH66A-N (ใช้ในเป็นไม้แขวนเสื้อโรงแรม ทั่วไป)

ทีขอบไม้แขวนเสื้อโรงแรม มียางกันลื่นที่ตัวไม้แขวนเสื้อ

ขนาดความยาวของไม้แขวนเสื้อ ของไหล่ 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อ-สีอ่อน Normal Hook อันละ 43 บาท ,รุ่นนี้เป็นไม้แขวนเสื้อยอดนิยมที่ใช้ในโรงแรม **

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อโรงแรมสีเข้ม -แบบคลิป

Normal Hook - คลิปหนีบ

ไม้แขวนเสื้อโรงแรมแบบมี กิ๊ฟหนีบ Normal Hook

ไม้แขวนเสื้อ -แบบมีคลิปหนีบ มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-NH66C-DB

(สีโอ๊ค) (ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ -รูปสีโอ๊ค)

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-NH66C-N

ขนาดไม้แขวนเสื้อความกว้างของไหล่ 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อ Normal Hook อันละ 54 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ไม้แขวนเสื้อโรงแรมแบบคลิปหนีบสีอ่อน

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช-แบบมีกิฟท์หนีบ 069-NH66C-N

ขนาดความกว้างของไหล่ไม้แขวนเสื้อโรงแรม 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อ Normal Hook อันละ 54 บาท

CATTALOG HOTEL click

ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อโรงแรมสูท

Normal Hook - สูท สีเข้ม

ไม้แขวนเสื้อสูทมีสีอ่อนด้วย ขนาดบ่าจะใหญ่กว่าไม้แขวนเสื้อโรงแรม

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม แบบแขวนเสื้อสูท Normal Hook

ไม้แขวนเสื้อ สูท มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-NH93-DB

(ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อรูปสีโอ๊ค)

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-NH93-N

ทีขอบไม้แขวนเสื้อโรงแรม มียางกันลื่นด้วย

ไม้แขวนเสื้อ สูทความกว้างของไหล่ 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อ Normal Hook อันละ 88 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ห่วงสเตนเลสใส่ไม้แขวนเสื้อ

ตัวอย่างห่วงสำหรับใส่ไม้แขวนแบบ Security Hook

ห่วงที่มีพร้อมกับ Security Hook

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ ราวแขวนไม้แขวนเสื้อชนิดนี้

ไม่เกิน 4 ซม.

กรณีขายห่วงของSecurity Hook อย่างเดียว (กรณีซื้อเพิ่มเต็ม)

อันละ 9 บาท (สินค้าอะไหล่)

ขอสงวนสิทธิ์ การขายให้กับลูกค้าที่ซื้อไม้แขวนเสื้อของเราไปเท่านั้น

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

Security Hookตัวอย่างไม้แขวนเสื้อแบบSecurity Hook

Security Hook-ธรรมดาพร้อมห่วง

ไม้แขวนเสื้อแบบซิคิวริตี้ฮุค-สีอ่อน

ไม้แขวนเสื้อโรงแรมแบบ Security Hook (ไม้แขวนเสื้อโรงแรมรุ่นนี้ ราคาพร้อมห่วงอยู่แล้ว)

**Security Hook หมายความว่า ตัวห่วงจะอยู่ในราวตู้เสื้อผ้า ส่วนไม้แขวนถ้ายกออกมาจะเกี่ยว ไว้กับที่ อื่นไม่ได้ยกเว้นจะไว้ กับห่วงในตู้เสื้อผ้าอย่างเดียว

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

ราคาไม้แขวนรวมห่วงของ Security Hook แล้ว

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-SH66A-DB

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-SH66A-N

(ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ-รูปสีบีช)

ขนาดความกว้างของไหล่ ไม้แขวนเสื้อ 45 ซม.

ทีขอบไม้แขวนเสื้อโรงแรม มียางกันลื่นด้วย

ราคาไม้แขวนเสื้อ Security Hook อันละ 50 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ไม้แขวนเสื้อแบบออกนอกห้องไม่ได้แบบมีคลิปตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ

Security Hook-คลิปหนีบ

ไม้แขวนเสื้อโรงแรมซิคิวรีตี้ฮุกแบบมีคลิปหนีบ

ไม้แขวนเสื้อโรงแรม Security Hook ไม้แขวนเสื้อโรงแรมรุ่นนี้ ราคาพร้อมห่วงอยู่แล้ว)

ไม้แขวนเสื้อ-แบบมีคลิปหนีบ มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

ราคาไม้แขวนรวมห่วงของ Security Hook แล้ว

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-SH66C-DB

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-SH66C-N

(ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ-รูปสีบีช)

ขนาดความกว้างของไหล่ไม้แขวนเสื้อ 45 ซม.

ราคาไม้แขวนเสื้อ Security Hook อันละ 64 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ สูท สีอ่อน

Security Hook - สูท

ไม้แขวนเสื้อ Security Hook ไม้แขวนเสื้อโรงแรมรุ่นนี้ ราคาพร้อมห่วงอยู่แล้ว

ไม้แขวนเสื้อสูท มี 2 สี สีบีช,สีโอ๊ค

ราคาไม้แขวนรวมห่วงของ Security Hook แล้ว

รหัสไม้แขวนเสื้อสีโอ๊ค 069-SH93C-DB

รหัสไม้แขวนเสื้อสีบีช 069-SH93C-N

(ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ-รูปสีบีช)

ขนาดความกว้างของไหล่ ไม้แขวนเสื้อ 45 ซม.

ทีขอบไม้แขวนเสื้อโรงแรม มียางกันลื่นด้วย

ราคาไม้แขวนเสื้อ Security Hook อันละ 99 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพี่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 
 

luggage rack

 

รหัส ที่วางกระเป๋าแบบพับได้โรงแรม 069-332-1100

Luggage Rack ,ที่วางกระเป๋าในห้องโรงแรม ,เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าโรงแรม

ที่วางกระเป๋า แบบพับได้ในห้องพัก

Luggage Rackขนาด 60 x 46 ซม. สูง 65 ซม.

ราคาที่วางกระเป๋าอันละ 1,550 บาท

CATTALOG HOTEL click

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัส ที่วางกระเป๋าแบบพับได้โรงแรม-แบบไม้เทียม สีไม้

Luggage Rack ,ที่วางกระเป๋าในห้องโรงแรม ,เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าโรงแรม

ที่วางกระเป๋า แบบพับได้ในห้องพัก -แข็งแรงทนทาน รับได้มากกว่า 32 กิโล

Luggage Rackขนาด

ราคาที่วางกระเป๋าอันละ 1,690 บาท

พรมกันลื่นในห้องน้ำ,พรมฟองน้ำในห้องน้ำ

รหัสพรมกันลื่น 069-HK10030

Bath Mat , พรมกันลื่นในห้องน้ำโรงแรม

ใช้ไว้ในห้องอาบน้ำเพื่อกันลื่น

ใช้ไว้ในห้องอาบน้ำเพื่อกันลื่นขนาด 36 x 57 ซม.

ราคาผืนละ 195 บาท

CATTALOG HOTEL click

CATTALOG HoTEL :https://drive.google.com/open?id=0B48SfY0NvFMiczhaRkpUdnJ5R1U

 

** มีไม้แขวนเสื้อโรงแรม มีจำนวน ราคาลดได้ค่ะ
ไม้แขวนเสื้อ เป็นสินค้านำเข้า คุณภาพสูง -ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอาพาร์เม้นท์ทั่วไป, โรงพยาบาล

-ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตัวอย่างไม้แขวนเสื้อ ดูก่อนได้ การส่ง ems โดยเฉลี่ย 50 บาท

เกิน 5,000 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ -ต่างจังหวัดลูกค้าระบุขนส่งได้ค่ะ

เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคาและลดข้อผิดพลาด กรุณาแนบรูปสินค้า หรือ copy

Link หน้าเพจ ที่จะให้เสนอราคาสินค้ามาให้ด้วยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail:

crhouseware@hotmail.com

or

crhouseware@gmail.com

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ**

** ส่งสินค้าทั่วประเทศ***

** รับจัดส่งสินค้า ถึงด่านเช่น ลูกค้าอยู่หลวงพระบาง หรือพม่า เราสามารถจัดส่งให้

ทาง ฝั่งชายแดนแม่สาย หรือ อำเภอเชียงของ เพื่อลงเรือ

 


ไม้แขวนเสื้อ ที่วางกระเป๋า พรมกันลื่น

Tango (unbrekable drinkware)

ขวดน้ำพลาสติกใส,สีฟ้า,20 ลิตร,10ลิตร

เก้าอี้พลาสติกริมสระน้ำ-เกรดA

โต๊ะพลาสติกริมสระน้ำ,เตียงนอนริมสระ

Unbreakable Drinkware (นำเข้า)

เก้าอี้,โต๊ะริมสระน้ำสเตนเลส

อุปกรณ์ในห้องพักโรงแรม (ไม้แขวนเสื้อ,พรมในห้องน้ำ)

อุปกรณ์ในห้องพักโรงแรมตราชั่งดิจิตอล,กระจกสำหรับโรงแรม

 

ดาวน์โหลด Catalog2017

 

Down Load Catalog Horega -2015

 

 

ลูกค้าปริ๊นแค๊ตาล็อค กลุ่มงานสินค้าโรงแรมได้ที่นี

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300, 053-787177 โทรสาร 053-787441

สายด่วน 085-6954648และเบอร ์085-6954647

(เวลา 8.30 am-17.00 pm.วันทำการ จ.-ส.)เบอร์เพิ่มเติม 089-8528446