Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 91 หนา 18/10
 page 1of 2 Items & Specification    
 

รหัสส้อมสแตนเลส 008-TF91-04

ช้อนคาวสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 52 กรัม ความยาว 18.6 ซม.

ความกว้างของใบช้อนสเตนเลส 4 ซม.

ความหนา 2.5 , 3.0 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสส้อมสแตนเลส 008-TF91-05

ส้อมคาวสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 42 กรัม ความยาว 18.6 ซม.

ความกว้างของใบส้อมสเตนเลส 2.6 ซม.

ความหนา 2.5 , 3.0 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-06

มีดคาวสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 75 กรัม ความยาว 21.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาเล่มละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-22

ช้อนหวานสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 30 กรัม ความยาว 16.2 ซม.

ความกว้างของใบ 3.4 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-23

ส้อมหวานสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 22 กรัม ความยาว 16 ซม.

ความกว้างของใบ 2.4 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-26

มีดสเต็คสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 79 กรัม ความยาว 21.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาเล่มละ 126 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-02

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 62 กรัม ความยาว 20.8 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 128 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-07

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 51 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4.6 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 70 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-08

ช้อนกาแฟสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 18 กรัม ความยาว 12.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 38 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-01

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 72 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 128 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-10

ช้อนชาสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.9 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 40 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-09

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 13 กรัม ความยาว 12.4 ซม.

ความกว้างของใบ 1.5 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 38 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-11

ส้อมชาสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 19 กรัม ความยาว 14.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 40 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-13

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 22 กรัม ความยาว 13.1 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 51 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-14

มีดเนยสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 19 กรัม ความยาว 15.8 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาเล่มละ 59 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-17

ช้อนเสริฟสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 86 กรัม ความยาว 20.3 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-19

มีดปลาสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 49 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาเล่มละ 128 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-20

ส้อมปลาสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 49 กรัม ความยาว 19.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 128 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-21

ทัพพีสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 91 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF91-03

ช้อนซุปโต๊ะสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 69 กรัม ความยาว 19.8 ซม.

ความกว้างของใบ 5.5 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF91-24

มีดหวานสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 73 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาเล่มละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF91-18

ส้อมเสริฟสแตนเลส 91 ลายมุกดาหาร

น้ำหนัก 70 กรัม ความยาว 21.1 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 82 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 83 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 88 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 89 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 91 หนา18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 92 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 93 หนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 99 หนา 18/10
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 32 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 36 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 41 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลสลาย 58 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 73 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 81 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 85 หนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511
ช้อนส้อมสแตนเลสอย่างหนา
ช้อนส้อมสแตนเลส ลาย F1
 

ช้อนส้อมสแตนเลส ลาย F3

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446