Home

     

เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pearl Design

http://youtu.be/FQRgDhfSvZ0

 page 1of 1
Items & Specification

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-P540

Pearl Design Dinner

จานตื้น ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 145 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-P550

Pearl Design Dinner

จานตื้น ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 175 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-P560

Pearl Design Dinner

จานตื้น ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 195 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-P570

Pearl Design Dinner

จานตื้น ขนาด 10 นิ้ว

ราคาใบละ 257 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-P305

Pearl Design Dinner

จานลึก ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 137 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-P306

Pearl Design Dinner

จานลึก ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 183 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-P307

Pearl Design Dinner

จานลึก ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 230 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-P440

Pearl Design Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 220 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-P460

Pearl Design Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 295 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-P950

Pearl Design Dinner

จานเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 339บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-P960

Pearl Design Dinner

จานเปล ขนาด 12.5 นิ้ว

ราคาใบละ 440 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-P206

Pearl Design Dinner

ชามกลม ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 155 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-P207

Pearl Design Dinner

ชามกลม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 184 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-P208

Pearl Design Dinner

ชามกลม ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามเปลเนื้อมุก 025-LD-P100

Pearl Design Dinner

ชามเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 330 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยขนมเนื้อมุก 025-LD-P400

Pearl Design Dinner

ถ้วยขนม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 98 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-P710

Pearl Design Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 2.75 นิ้ว

ราคาใบละ 48 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-P720

Pearl Design Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 65 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยแบ่งเนื้อมุก 025-LD-P730

Pearl Design Dinner

ถ้วยแบ่ง ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 78 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยข้าวต้มเนื้อมุก 025-LD-P750

Pearl Design Dinner

ถ้วยข้าวต้ม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 98 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสช้อนเนื้อมุก 025-LD-P700

Pearl Design Dinner

ช้อนเนื้อมุก

ราคาคันละ 59 บาท

**บรรจุ 12 คัน/กล่อง**

รหัสกากาแฟเนื้อมุก 025-LD-P2003

Pearl Design Dinner

กากาแฟ 57 ออนซ์

ราคาชุดละ 880 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

รหัสถ้วยกาแฟเนื้อมุก 025-LD-P60

Pearl Design Dinner

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

ราคาชุดละ 147 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสจานรองถ้วยเนื้อมุก 025-LD-P60-1

Pearl Design Dinner

จานรองถ้วย ขนาด 6 นิ้ว

ราคาชุดละ 68 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสโถนมเนื้อมุก 025-LD-P10-2

Pearl Design Dinner

โถนมเนื้อมุก

ราคาใบละ 145 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสโถน้ำตาลเนื้อมุก 025-LD-P10-3

Pearl Design Dinner

โถน้ำตาลเนื้อมุก

ราคาชุดละ 242 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสเหยือกน้ำพร้อมฝาเนื้อมุก 025-LD-P70

Pearl Design Dinner

เหยือกน้ำพร้อมฝา

ราคาชุดละ188 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสถ้วยหมักเนื้อมุก 025-LD-P50

Pearl Design Dinner

ถ้วยหมักเนื้อมุก

ราคาใบละ 159 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสโถข้าวเหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-P1005

Pearl Design Dinner

โถข้าวเหลี่ยมพร้อมฝาเล็ก ขนาด 6.5 นิ้ว

ราคาชุดละ 495 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

รหัสโถข้าวเหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-P1007

Pearl Design Dinner

โถข้าวเหลี่ยมพร้อมฝาเล็ก ขนาด 8 นิ้ว

ราคาชุดละ 930 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

รหัสโถใส่เนยเนื้อมุก 025-LD-ญ3601

Pearl Design Dinner

โถใส่เนยพร้อมฝา ขนาด 9 นิ้ว

ราคาชุดละ 375บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสโถใส่ไข่เนื้อมุก 025-LD-P80

Pearl Design Dinner

ที่ใส่ไข่เนื้อมุก

ราคาใบละ78บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยกาแฟเนื้อมุก 025-LD-P60-L

Pearl Design Dinner

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

ราคาใบละ 165 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสเขี่ยบุหรี่เนื้อมุก 025-LD-P101

Pearl Design Dinner

ที่เขี่บุหรี่กลม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ245 บาท

**บรรจุ 1 ใบ/กล่อง**

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/EOsFSf5-w4Q?list=UUyk52cg-bwRcQvOZ9hopN_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

รหัสเขี่ยบุหรี่เนื้อมุก 025-LD-P102

Pearl Design Dinner

ที่เขี่บุหรี่กลม ขนาด 5.5 นิ้ว

ราคาใบละ 265 บาท

**บรรจุ 1 ใบ/กล่อง**

รหัสชุดน้ำชาเนื้อมุก 025-LD-P70S

Pearl Design Dinner

ชุดน้ำชา 3 ชิ้น

ราคาชุดละ 259 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

เครื่องแก้วเนื้อมุก
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Noble Pink
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Grand Pix
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Sweet Love
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Silver Star
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Rain Bow
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pearl Design
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Bloom Boutique
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone (นำเข้า)
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Royal Gala
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Blue Daisy
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Guerland Rose
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Tulip Design
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Deep Wave

ข้อมูลสินค้าหน้านี้

ข้อมูลการชำระเงิน

คลังครัวเรือน โทร 053-787177 ,053-787300 โทรสาร 053-787441

สายด่วน 085-6954647,085-6954648, (จันทร์-เสาร์) 8.30-17.00