การขนส่ง

  1. ส่งทางพัศดุไปรณีย กรณีสินค้ามีขนาดเล็ก และเป็นสินค้าตัวอย่างที่ลูกค้า ระบุให้ใช้ไปรณีย์จะสะดวกเท่านั้น ค่าส่งสินค้าจะเป็นอัตราตามจริงในรูปแบบการส่ง ด่วนหรือธรรมดา (ไม่จำกัดสินค้าขั้นต่ำ)
  2. ส่งสินค้าโดยรถโรงงาน (เฉพาะบริเวณที่กรุงเทพหรือใกล้เคียง) กรณีสินค้ามีขนาดใหญ่และมีปริมาณเยอะ รูปแบบการส่งจะส่งฟรีให้บริเวณกรุงเทพและใหล้เคียง เช่นการสั่งถังขยะ ปริมาณมากๆ หรือ การสั่งชั้นวางของสแตนเลส จำนวนหลายตัวขึ้นไป
  3. ส่งโดยบริษัทขนส่ง หรือ ฝากรถทัวร์ไป กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ใช้ขนส่งที่สะดวกต่อการรับของลูกค้าโดยตรงเช่น ลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้บริการบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง (เราจะมีข้อมูลขนส่งในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับจังหวัดที่อยู่ของลูกค้า)
  4. ส่งสินค้าทางเรือ กรณีนี้เราจำกัดเฉพาะลูกค้าที่อยู่ประเทศลาวใน เขตหลวงพระบาง หรือ พื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้แม่น้ำโขงในการสัญจรเท่านั้น เราจะส่งลงที่ ท่าเรือ บั๊ค(อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) โดยมีเงื่อนไขที่ลูกค้าต้อง ติดต่อในต่างประเทศให้เรียบร้อย และ ทางเราจะติดต่อเรื่องการขนส่งสินค้าทางฝั่งไทยให้เอง (กรณีนี้เหมาะสมกับลูกค้าที่เปิดโรงแรมทางประเทศเพื่อนบ้าน)
  5. ส่งสินค้าทางรถของร้าน กรณีนี้เราจำกัดพื้นที่ให้บริการเท่านั้น คือ จังหวัดเชียงราย ทุกอำเภอ จังหวัดพะเยาทุกอำเภอ พื้นที่เชียงใหม่บางส่วนเช่น อำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เป็นต้น
  6. รับสินค้าเอง

6.1 เชียงราย รับได้ที่คลังครัวเรือน สาขาใหญ่ เลยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 กิโล อยู่ทางมาอำเภอแม่จัน โทร 053-660282

6.2 พะเยา รับสินค้าได้ที่ คลังครัวเรือน พะเยา อยู่ที่อำเภอแม่ใจ ติดถนนพหลโยธินทางมาเชียงราย โทร 054-417884

(กรณี 6.3 และ 6.4 เป็นที่ฝากสินค้าให้เท่านั้น ต้องติดต่อกับคลังครัวเรือนใหญ่ก่อน)