งานคำนวณโครงสร้างและรับรองแบบ
 
  อาคารตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
งบประมาณปี 2547
มูลค่างานก่อสร้าง 1,655,000 บาท