ควบคุมการก่อสร้างและแปลภาษาจีน
 
 
ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาจีน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
งบประมาณปี 2546
มูลค่างานก่อสร้าง 55,500,000 บาท