งานคำนวณโครงสร้างและควบคุมการก่อสร้าง
 
  อาคารหอพัก 4 ชั้น 50 ห้อง ของคุณ
Mr. Alean Feng
 
  ชาวฝรั่งเศส
งบประมาณปี 2545
มูลค่างานก่อสร้าง 6,500,000 บาท