งานคำนวณโครงสร้างและรับรองแบบ
 
  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย  
  เทศบาลตำบลแม่สรวย
งบประมาณปี 2546
มูลค่างานก่อสร้าง 3,200,000 บาท