หน้าหลัก CRHouseWare
ติดต่อเรา
แผนที่คลังครัวเรือน
รายการสินค้า
 
อุปกรณ์จราจร
ถังขยะ
อุปกรณ์เครื่องครัว
อุปกรณ์ทำขนมและ
เครื่องจักรกลต่างๆ
เครื่องมือช่าง
น้ำยาและอุปกรณ์
ทำความสะอาด
ถังเก็บน้ำและถังบำบัด
น้ำเสีย
เฟอร์นิเจอร์และคุรุภัณฑ์
สำนักงาน
เครื่องมือแพทย์
เครื่องใช้ในโรงแรม
ชุดสนามเด็กเล่น
ยางมะตอย
อื่น ๆ
 

ขอบข่ายงานที่รับทำ

ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานสำนักงาน งานอาคารที่พักอาศัย ตลาดชุมชน เมรุเผาศพ
คำนวณโครงสร้าง รับรองแบบทางวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก
สำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำเสีย น้ำทิ้ง ระบบบ่อขยะ

วิศวกรผู้รับผิดชอบ

นายพัลลภ ภูริวรางคกูล

 

ที่อยู่ 240/1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

โทรศัพท์ : 0-5378-7300 แฟกซ์ : 0-5378-7441

มือถือ : 08-1882-6468


ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2539 : จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคโยธา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2545
คำนวณโครงสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคารหอพัก 4 ชั้น 50 ห้อง มูลค่างานก่อสร้าง 6,500,000 บาท
คำนวณโครงสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคารหอพักพานิชย์ 4 ชั้น มูลค่างานก่อสร้าง 7,500,000 บาท

ปี พ.ศ. 2546
ควบคุมการก่อสร้างและแปลภาษาจีน ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลค่างานก่อสร้าง 55,500,000 บาท
คำนวนโครงสร้างและรับรองแบบ อาคารสำนักงารนเทศบาลแม่สรวย มูลค่างานก่อสร้าง 3,200,000 บาท

ปี พ.ศ. 2547
คำนวณโครงสร้าง และรับรองแบบ อาคารตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง มูลค่างานก่อสร้าง 1,655,500 บาท